SalonNet

SalonNet kan opgedeeld worden in enkele hoofdrubrieken:

Kassa

In de klantenfiche bevinden zich alle nodige velden voor de klantenadministratie, verkoopsregistratie en facturatie. Aan elke klant kunnen een onbeperkt aantal contactpersonen gekoppeld worden, als ook meerdere leveringsadressen. Klantencodes, families en/of categorieën kunnen toegevoegd worden naar wens. Een email adres kan per contactpersoon opgeslagen worden. Er kan rechtstreeks vanuit Novadmin gemaild worden. Ook andere gegevens zoals website, fax etc kan bijgehouden worden. Faxen kunnen rechtstreeks vanuit Novadmin verstuurd worden.

Klantenbeheer

In het leverancierbeheer worden alle gegevens van de leveranciers nodig voor de administratieve opvolging beheerd. Ook hier kunnen een onbeperkt aantal contactpersonen per leverancier worden toegevoegd. De website van de leverancier kan worden opgeslagen zodat deze kan opgestart worden vanuit het NovAdmin.

Personeelbeheer

Het artikelbestand bevat alle nodige artikelgegevens zoals artikelnummers, omschrijving, een zoeknaam, stock enz. Per artikel kunnen een aantal barcodes aangemaakt worden waarbij een hoeveelheid en een aparte verkoopprijs kan ingesteld worden. Er ken een foto gekoppeld worden. Aankoopprijzen van verschillende leveranciers worden opgeslagen. Een hoofdleverancier kan ingesteld worden.

Voorraadbeheer

De diverse tabellen hebben een zeer belangrijke functie voor het systeem. Zij bevatten voornamelijk informatie voor het verloop van de programma’s. Aan de hand van deze tabellen is het mogelijk wijzigingen aan te brengen voor uitvoering van de programma’s zonder het programma zelf te wijzigen. De gebruiker kan zelf deze tabellen aanpassen. Voorbeelden zijn BTW codes, taalcodes, gebruikergegevens, maatcodes, …

Afsprakenboek

Door het inbrengen van verkooporders worden er behoeften gegenereerd. Deze behoeften worden voorgesteld om aankooporders te maken. Hierbij wordt de hoofdleverancier voorgesteld maar kan die nog steeds gewijzigd worden naar een andere leverancier. De aankooporders kunnen automatisch gemaild of gefaxt worden. De binnenkomsten kunnen geregistreerd worden via het aankooporder. Er kunnen ook binnenkomsten opgenomen worden zonder aankooporder. De aankoopprijs wordt ingebracht om een exacte stockwaarde te kunnen bijhouden.

Statistieken

Standaard prijszetting: De verkoopprijzen van artikelen worden ingedeeld in 3 klassen. Per klant kan een klasse van verkoopprijzen worden ingesteld. Prijszetting kan op maat aangepast worden.

Taartdiagram

Bij het aanmaken van offertes start men van een klant en voegt men artikels toe. Hierbij kan de verkoopprijs steeds manueel worden aangepast. Offertes kunnen gecopieerd worden om een nieuwe versie te maken. Eens de offerte bevroren wordt een PDF file aangemaakt en opgeslgen in een documentenbeheer. Vanuit het documentenbeheer kunnen de documenten gemaild of gefaxt worden.

Back to Top