Nieuwsbrieven versturen om je klanten up-to-date te houden van al je activiteiten en nieuwigheden zorgt voor een zekere klanten binding. Prospecten benaderen en hen informeren waarom een samenwerking een meerwaarde betekent kan hen omvormen tot nieuwe klanten. Om dit te verwezenlijken zijn er verschillende goeie software tools op de markt te vinden. Je wil dit echter rechtstreeks gekoppeld hebben met je eigen klantendatabase. Daarom hebben we een rechtstreekse link opgezet met Mailchimp. Mailchimp is een freeware pakket om mailings te gaan versturen tot een bepaald volume. Indien dit volume bereikt wordt moet er een abonnement afsloten worden. De link met Mailchimp bestaat er uit dat vanuit de Novasoft applicatie bij contactpersonen wordt aangevinkt of ze een nieuwsbrief moeten ontvangen of niet. Deze info wordt direct weggeschreven worden de Novasoft database en in de Mailchimp database. Er wordt een scherm voorzien om nieuwsbrieven, campagnes en dergelijke te beheren. Indien het klantenportaal van toepassing is kan de eindgebruiker dit rechtstreeks beheren in zijn gebruikersprofiel.